Nie zwlekaj...

Wybierz kurs dla siebie już dzisiaj!

W naszej ofercie posiadamy kursy grupowe, indywidualne, specjalistyczne, przygotowujące do egzaminów… po prostu kursy dopasowane do Twoich potrzeb.

Nasza kadra dołoży wszelkich starań, abyś osiągnął swój językowy cel.

Wyróżnia nas wysoka jakość w nauczaniu, potwierdzona m.in akredytacją Kuratorium Oświaty w Opolu, otwartość na potrzeby kursantów oraz niepowtarzalna atmosfera, dzięki której nauka idzie jak z płatka.

Cennik

Zapytaj o cenę w biurze Poliglotusa. Zapraszamy!

Metoda komunikatywna

Metody nauczania

Głównym założeniem tej metody jest opano­wanie przez ucznia umiejętności komunikowania się w środowisku obcojęzycznym. Język jest narzędziem porozumiewania się, polecenia podawane są przez nauczyciela w języku ob­cym. Metodę ta charakteryzuje znaczna liczba interakcji komunikacyjnych pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniem a nauczycielem. Język nauczany jest kontekstowo, unika się uczenia izolowanych zdań bądź wyrazów. Nauczyciel nie traktuje pojawiających się błędów restrykcyjnie (np. przerywając uczniowi wypowiedź, dokonując korekt), lecz pozwala konty­nuować uczniowi wypowiedź omawiając ewentualne błędy po zakończeniu dialogu. W czasie lekcji używana jest znaczna ilość autentycznych pomocy dydaktycznych (realnych przed­miotów jak np. rozkłady jazdy, lotów, jadłospisy z restauracji, znaki informacyjne, opakowa­nia po produktach, telefony itp.), które niezbędne są do urealnienia procesu komunikacyjnego. Gramatyka nie jest nauczana w formie pamięciowego uczenia się reguł i definicji, lecz prze­kazywana jest w kontekście sytuacji komunikacyjnych. Do objaśnień skomplikowanych za­gadnień dopuszcza się używanie języka ojczystego, co pozwala przyśpieszyć przyswajanie materiału. Ważną rolę odgrywa prezentacja aspektów geograficznych, historycznych i kultu­rowych (np. literatura, muzyka) krajów i grup etnicznych posługujących się danym językiem, co wzmacnia wewnętrzną motywację uczniów wypływającą z chęci komunikowania się w języku obcym.

Metoda komunikatywna ma szerokie zastosowanie w nauczaniu, gdyż pozwala uczyć większe grupy, relatywnie szybko pozwala osiągnąć uczniom poziom swobodnej komunikacji. Ograniczona reakcja nauczyciela na drobne błędy, obniża obawy ucznia przed mówieniem i powoduje, że nauczanie staje się przyjemne i mniej stresogenne. Wymaga ona od nauczyciela kreatywności i pomysłowości w prowadzeniu zajęć, stosowania niekonwencjonalnych środków dydaktycznych.

Lektorzy

Kadrę naszych lektorów cechuje kreatywność, bezpośredniość, profesjonalizm oraz niezbędne doświadczenie. Dołożą oni wszelkich starań, by kursant opanował zaplanowany materiał, a zajęcia kursowe nie były dla niego nudne i męczące.

Kwalifikacje

Wszyscy lektorzy posiadają niezbędne kwalifikacje do prowadzenia szkoleń językowych.

Przewiń do góry