ACCUEIL

Kompetencja językowa w hotelarstwie i turystyce

Kompetencje językowe odgrywają w zawodach związanych z hotelarstwem i turystyką centralną rolę. Z tego powodu Szwajcarski Związek Hotelarstwa (SZH) (dziś: hotelleriesuisse) wraz ze swoimi dwoma instytucjami kształcącymi – Szkołą Hotelarską THUN oraz Hotelarskimi Szkołami Handlowymi biorą udział w projekcie ACCUEIL, który jest częścią Europejskiego Programu Kształcenia Zawodowego LEONARDO. Projekt ten trwał 14 miesięcy, od grudnia 1999 do stycznia 2001. Szwajcarski Urząd Kształcenia i Nauki (BBW) wspierał to przedsięwzięcie znacznym wkładem. Pod kierownictwem International Certificate Conference (ICC) we Frankfurcie instytucje z wielu krajów europejskich rozwinęły w projekcie ACCUEIL perspektywiczne materiały służące uzyskaniu znajomości języków obcych dla zawodów związanych z hotelarstwem i turystyką.

ACCUEIL idzie ścieżką ‘wspólnych europejskich referencji językowych’ Rady Europy. Obecnie jest wiele różnych modułów egzaminacyjnych w języku angielskim, niemieckim i francuskim, podzielonych według zakresu pracy, zawodu i funkcji. Powyższe moduły odznaczają się dużym zbliżeniem do realnych sytuacji z praktyki zawodowej.

Wyniki projektu LEONARDO-ACCUEIL są sprawdzane przez ekspertów z branży, jak i przystosowywane, przez biorące udział w tym projekcie instytucje, do wprowadzenia w użytek dla hotelarstwa i turystyki. Korzyści z powyższych działań otrzymują ci, którzy się kształcą, pracownicy z branży, odpowiedzialni za personel, osoby nauczające, jak i instytucje kształcące. Dla nich ACCUEIL stwarza możliwość sprawdzenia i wydania certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego w danej branży.

Wkrótce więcej informacji na temat kursów przygotowujących oraz możliwości zdania takich egzaminów w POLIGLOTUSIE.

Przewiń do góry