Najczęściej zadawane pytania o Certyfikacie TELC

Certyfikat językowy TELC można uzyskać zdając z pozytywnym wynikiem egzamin organizowany przez wiele szkół i organizacji na terenie Polski i Europy.

Zaletą systemu egzaminów językowych TELC jest ich porównywalność. Oznacza to iż egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest takim samym egzaminem jak egzamin z języka francuskiego czy angielskiego na tym samym poziomie. Ocena również jest porównywalna. Certyfikaty można uzyskać z dziesięciu języków : niemieckiego, angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, portugalskiego, holenderskiego, duńskiego, rosyjskiego i tureckiego na różnych poziomach.

W chwili obecnej kursy organizowane są w Polskich Centrach i Ośrodkach Egzaminacyjnych oraz przez Partnerów WBT.

Publikacje materiały, podręczniki, testy i in. – patrz odnośnik “materiały”. W chwili obecnej opracowywane jest polskie wydanie testów z języka angielskiego przygotowujących do egzaminów TELC.

Zasadniczo egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu ale nie języka.
Szczegółowy opis n.p. egzaminu na poziomie B1 (średnio zaawansowany).
Część pisemna sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać. Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji lub osoby prywatnej. Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami. Część ustna składa się z trzech zadań które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie.

Część pisemna egzaminu jest sprawdzana komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów.
Cześć ustna jest oceniana w instytucjach przeprowadzających egzamin przez licencjonowanych egzaminatorów.

Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec. Certyfikaty TELC są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej a także coraz częściej w Polsce.

Egzaminy TELC należą do systemu egzaminów stworzonych w oparciu o program ramowy: Common European Framework of Reference Rady Europy. Wiele szkół wyższych na terenie Polski zdecydowało się uznać egzaminy TELC jako końcowe egzaminy językowe. Egzaminy TELC są także stosowane w administracji państwowej, instytucjach publicznych i gospodarczych m.in. Chamber of Commerce (Izby Handlowe).

Przewiń do góry