Pod tytułem „ABC języków obcych” oferujemy warsztat przygotowujący do efektywnego uczenia się języków obcych. Kryje się w tym pojęciu kilka praktycznych podejść do procesu uczenia się, wyprowadzanych z najnowszej wiedzy na temat:

 • funkcjonowania mózgu
 • motywacji i wiary w siebie
 • wykorzystania różnych typów inteligencji
 • rozwijania indywidualnego stylu przetwarzania informacji
 • przechowania w pamięci i przywoływania z niej informacji

 Więcej informacji oraz cena szkolenia dostępne w sekretariacie szkoły.

Wiedza o technikach skutecznego uczenia się jest szansą dla wszystkich odpowiednio motywowanych i właściwie nauczanych uczniów na osiągnięcia wyników, które wcześniej mogły być uznawane za leżące poza zasięgiem ich możliwości. Pomaga w wyborze preferowanych sposobów nauki. Wdraża również do właściwego uczenia się – umiejętności, której nie zapomina się już do końca życia.

Efektywne uczenie się jest podejściem, w którym połączone zostały: wiedza o uczącym się, procesie uczenia się oraz środowisku, w którym ten proces zachodzi. Wiele elementów tego podejścia jest nieświadomie stosowanych przez nauczycieli w codziennej pracy. Praktyka szkolna dowodzi, że proces nauczanie nie zawsze idzie w parze z procesem uczenia się. To sprawia, że uczenie się należy rozpocząć od poznania potrzeb ucznia, a ponadto od położenia nacisku na zróżnicowanie metod pracy i motywowania, w konsekwencji – na traktowanie uczenia się jako dynamicznej i zajmującej zabawy. Właśnie dlatego jest ono efektywne, ponieważ pozwala uczniom na wykorzystanie ich potencjalnych możliwości.

Zagadnienia, które poruszamy w trakcie kursu:

 • uaktywnianie, rozwijanie i współpraca wszystkich analizatorów zaangażowanych w proces uczenia się języków obcych (i nie tylko)
 • wielozmysłowość i typy inteligencji – im więcej systemów używamy do kodowania informacji, tym większa szansa na ich odtworzenie
 • mnemotechniki – skojarzeniowa i lokalizacyjna
 • rysowanie, używanie koloru, symboli
 • tworzenie map myśli – myślenie wielokierunkowe, naturalne dla mózgu, wyzwalające potencjał intelektu
 • nauka zgodna z preferowanym stylem uczenia się i typem inteligencji – praktyczne wskazówki
 • „gimnastyka umysłu” – P. Dennisona
 • NLP – w nauce języków obcych – do zapamiętywania słówek, do utrwalania pisowni wyrazów
 • wizualizacja (tworzenie wyobrażeń wzrokowych)
 • poprawa koncentracji (prezentowane ćwiczenia w materiałach, ćwiczenia Dennisona)
 • pisanie ręką niedominującą (leniwe ósemki, wodzenie po wzorach)
 • aktywnego słuchania i myślenie obrazami
 • podnoszenie motywacji do nauki – praca z celem uczenia i nastawieniem do nauki
 • redukcja stresu – relaksacja, oddychanie przeponowe.

Metody:

 • ćwiczenia praktyczne w oparciu o materiały szkoleniowe
 • mini wykłady teoretyczne
 • praca z książką
 • ćwiczenia z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona
 • ćwiczenia relaksacyjne

Korzyści jakie wyniesie uczestnik warsztatu:

 • nauczy sie, jak skutecznie uczyć się każdego języka
 • zwiększy własną efektywność pracy umysłowej
 • odkryje właściwe dla siebie metody nauki
 • będzie miał satysfakcje ze swoich działań
 • zwiększy sie jego motywacja do nauki języków
 • zmniejszy poziom stresu związany z nauką

Więcej informacji oraz cena szkolenia dostępne w sekretariacie szkoły.

Przewiń do góry